Planning

De lopende opleiding is gestart in 2017 en loopt tot 2020. In 2020 starten we de volgende opleiding. Toelating tot de opleiding geschiedt op basis van een intake.

De intake bestaat uit een schriftelijke selectie op basis van het intakeformulier en je tochtenlijst, en een praktijkgedeelte. Op basis van de intake word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Globale planning intake:

  • uiterlijk 19 oktober 2019 dient je aanmelding binnen te zijn bij NLAIML
  • binnen 4 weken ontvang je bericht of je wordt uitgenodigd voor het praktijkdeel van de intake
  • medio december van het voorafgaande jaar vindt de eerste dag van het praktijkdeel van de intake plaats, waarschijnlijk bij Monte Cervino in Bergschenhoek
  • begin februari van het eerste opleidingsjaar vindt in het buitenland (waarschijnlijk Zuid-Duitsland, Todtnau) de rest van de intake plaats

De concept planning van de opleiding van 2020 zie je onderstaand, en kun je op de Downloads pagina als pdf downloaden en ook als ics-bestand (om vervolgens te importeren in je agenda).

Nadere informatie over de kosten vind je in het document IML Opleidingsinformatie op de downloads. Dit betreffen de bedragen voor de opleiding van 2017; de kosten voor de nieuwe opleiding zullen hier niet significant van afwijken.