Planning

Toelating tot de opleiding geschiedt op basis van een Intake Assessment. In januari 2023 hebben we een intake afgerond. Naar verwachting kun je in 2025 weer aanmelden voor de opleiding. Lees vooral verder, want je kunt de tijd tot 2025 goed gebruiken om je cursussen en zelfstandige ervaring op niveau te brengen.

De intake bestaat uit een schriftelijke selectie op basis van het intakeformulier en je tochtenlijst, en een praktijkgedeelte van in totaal 4 dagen. Op basis van de intake word je al dan niet toegelaten tot de opleiding.

Onderstaand is de planning van de opleiding.
Let op: data en locaties kunnen nog veranderen en je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Nadere informatie over de kosten vind je in het document IML Opleidingsinformatie op de downloads. Let op: de kosten voor de nieuwe opleiding zullen in 2025 worden geindexeerd.