FAQ opleiding tot IML

Hoe is de opleiding georganiseerd? Kan ik ook losse modules volgen?
De opleiding bestaat uit een aantal theoriedagen in Nederland, een zestal praktijkweken in de Alpen en daarbuiten, een minimum van vier stageweken en twee examenweken, verdeeld over ruim 3 jaar. Dit vormt één geheel en het is niet mogelijk om een enkele module los te volgen.

Ik wil niet vastzitten aan een vastgelegd driejarig traject, maar mijn eigen tempo bepalen, of juist sneller klaar zijn. Kan dat bij jullie?
Nee, wij bieden alleen het driejarige traject aan. Elk land heeft zijn eigen opleidingsstructuur.

Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen?
In beginsel niet. In het geval van uitzonderlijke kennis en ervaring op een bepaald onderdeel (bv beroepsmatig) is overleg natuurlijk altijd mogelijk.

Hoeveel geld kost de opleiding mij totaal?
Naast de opleidingskosten heb je reis/verblijfkosten voor de theoriedagen in Nederland, 6 praktijkweken, minimaal 4 stageweken, 2 examenweken. Het verblijf varieert van berghutten in de alpen, tot een hotel in het dal, of kamperen; er wordt ook gevlogen. Ook gaat er nog geld in materiaal en boeken zitten, en een zakelijke reisverzekering. Denk aan 2 tot 3 keer de opleidingskosten zoals vermeld op de website.

Wanneer begint de nieuwe opleiding precies?
We starten de opleiding één keer in de drie jaar. De volgende opleidingsgroep start naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2026. We besluiten over de start van een nieuw cohort in het voorjaar van 2025. Data die we verderop op deze pagina noemen gaan uit van een mogelijke start in 2026 maar zijn dus onder voorbehoud.

Tot wanneer kan ik me inschrijven voor de volgende opleiding?
Je kunt je tot uiterlijk 1 november 2025 inschrijven voor het intake-examen.
Afhankelijk van de resultaten van de CV beoordeling en de intake praktijkdagen volgt al dan niet een uitnodiging om de opleiding te volgen.

Ik wil graag meedoen aan de komende intake. Tot wanneer heb ik de tijd om aan alle eisen te voldoen?
De intake is het moment waarop je moet aantonen dat je voldoet aan de gestelde eisen:
Op 1 november 2025 moet je je inschrijfformulier en bijbehorende documentatie (zoals je tochtenlijst) hebben ingeleverd. Op dat moment moet je aan alle eisen voldoen. We maken geen uitzonderingen (meer).
Op basis van je inschrijving volgt een uitnodiging tot het praktijkgedeelte van de intake, op nader te bepalen data begin 2026.

Ik mis nog cursussen of quality mountain days (QMD). Kan ik die niet gewoon tijdens de opleiding doen?
Nee, daar hebben wij slechte ervaringen mee. Vertrekpunt bij aanvang van de opleiding tot IML is dat iedereen voldoet aan de vereisten omdat de opleiding hier nauw op aansluit. Een goede cursus staat aan de basis van het opbouwen van zelfstandige ervaring. En het opbouwen van zelfstandige ervaring kost tijd.

Wat kan ik opvoeren als quality mountain day (QMD)?
Kern van de QMD’s (zowel de 20 in de zomer als de 10 in de winter) is dat je zelfstandig of alleen met gelijkwaardigen op pad bent geweest in verschillende gebieden, in uiteenlopende omstandigheden en zeker niet alleen op de gebaande paden. Dus zonder berggids, International Mountain Leader, NKBV instructeur/tochtleider of een andere bergsport professional. Het zijn tochten waar jij zelf beslist hebt over go/no go, precieze route of alternatieven op basis van de gegeven lawine/weerberichten versus de omstandigheden die je aantrof. En die een gedefinieerd minimaal niveau hebben (zie het QMD document op de downloadspagina). Als jij bijvoorbeeld de 10 wintertochten in één vakantie doet, of alle etappes van de Tour de Mont Blanc opvoert, mis je de ervaring in verschillende gebieden en in uiteenlopende omstandigheden. Dat is niet de bedoeling.

Zijn de toelatingseisen echt zo strikt als staat omschreven?
Ja. De essentie van de opleiding is de transformatie van ervaren, zelfstandige bergsporter tot begeleider van groepen in de bergen, in zomer én winter. Niet om jou op te leiden tot zelfstandig bergsporter. Je moet dus in staat zijn al kwalitatief goede beslissingen voor jezelf te maken, zodat de focus kan liggen op het leren begeleiden van groepen in de bergen met alle omstandigheden die zich daarbij kunnen voordoen. We meten dit af aan je lijst met cursussen en QMDs in combinatie met een persoonlijk gesprek en wat jij ons laat zien op de intake praktijkdagen.

Ik heb heel veel zelfstandige ervaring in de zomer, is dat genoeg om toegelaten te worden tot de opleiding?
Nee dat is niet mogelijk. We merken dat veel Nederlanders niet genoeg of zelfs geen ervaring in de winter hebben. Het is juist uitermate belangrijk dat je ook wat betreft lawinekunde een (minimale) opleiding hebt gehad én zelfstandig ervaring hebt opgedaan. Als jij nog geen basaal idee hebt hoe je bepaalt waar je kunt gaan in lawine-technisch terrein dan is het enorm lastig om tegelijkertijd te leren hoe je je groep in de gegeven omstandigheden moet begeleiden.

Is het mogelijk om alleen zomer-IML te worden?
De titel IML staat internationaal voor een bergprofessional met zowel zomer als wintervaardigheden. Een deelcertificaat voor alleen zomer is niet mogelijk.

Op wat voor niveau moet ik in de winter zijn opgeleid? Wat voor cursussen kan ik opvoeren?
Een basiscursus lawinekunde, theorie én praktijk. Denk aan bv SnowSafetyCenter (SSC) Lawine 1 theorie en praktijk, of de Alpinkurs (theorie en praktijk voor skileraren). Ipv SSC 1 praktijk kun je ook de Voorbereidingsmodule Winter doen (is specifiek op sneeuwschoenen). Of de combinatie Wepowder module 1 met de Voorbereidingsmodule Winter.

Klopt het dat ik twee zomercursussen nodig heb?
Ja, dat klopt, waarvan één minimaal op het niveau NKBV ‘Basiscursus sneeuw & ijs’.
Voor de andere zomercursus is de NLAIML Oriëntatiemodule een goede keuze, omdat je dan met gelijkgestemden de verworven theorie in de praktijk gaat toepassen.

Klopt het dat ik eerst jullie voorbereidingsmodules moet doen?
Het gevolgd hebben van de voorbereidingsmodules is geen toelatingseis. Je kunt ze uiteraard wel opvoeren als cursus op je inschrijfformulier, maar dat mag ook een cursus elders zijn geweest. Het leuke van de voorbereidingsmodules is wel dat je met gelijkgezinden bent en een goed beeld krijgt van de IML praktijk.

Ik spreek geen Duits, is dat een probleem voor toelating tot de opleiding?
Diverse boeken en literatuur die we in de opleiding gebruiken zijn in het Duits, en overigens ook in het Engels. Lawineberichten moet je in het Duits (en ook in het Frans) kunnen lezen. Verder is het nodig dat je in een voor jou vreemde taal je kunt uitdrukken. Je bent tenslotte met klanten in het buitenland onderweg en moet wel alles voor ze kunnen regelen. Enkele Alpenlanden stellen om deze reden zelfs wettelijk de eis aan gidsen dat zij de taal van het land machtig moeten zijn. Dit kan dan worden getoetst bij je autorisatie aanvraag in dat land.

Kan ik als buitenlander meedoen aan de Nederlandse opleiding tot IML?
Dat kan, zo lang je de Nederlandse taal beheerst. Theorie, praktijk en examens worden in het Nederlands gegeven.

Is er wel genoeg werk voor nog meer IMLs in Nederland?
Dat hangt geheel van je eigen creativiteit af. Je kunt het IML-schap toepassen binnen veel verschillende werkvelden. Sommigen starten een onderneming, anderen sluiten aan bij bestaande reisorganisaties. Of begeleiden af en toe een reis naast een reguliere baan. Het is leuk om te zien hoe iedereen zijn eigen focus op het beroep heeft. De meesten doen het uit passie, verwacht er niet direct heel rijk mee te worden, de marges zijn klein.

> Nieuwsbrief