Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde.

CompetentieOnderwerp
Groepsmanagement– Communicatie
– Leiderschap
– Groepsdynamiek
– Aansprakelijkheid en verzekeringen
Lesgeven– Anatomie en fysiologie
– Info- en entertainment
– Didactiek
– Methodologie
– Motorisch leren
– Pedagogiek
Tochtenmanagement– Materiaalkunde
– Navigatie
– Technische vaardigheden
– Tochtenplanning
Risico- en ongevalsmanagement– Lawinekunde
– Risicomanagement
– EHBBO (extern behalen)
– Ongevallen en noodprocedures
– Meteorologie
Economie, toerisme en milieu– Geologie
– Geschiedenis en (berg)cultuur
– Marketing
– Bergfauna
– Bergflora
– Toerisme
– Wet en regelgeving
Reflectie en persoonlijke ontwikkeling– Opbouw en uitbouw ervaring
– Stage

Portfolio

Eén van de eisen die uit de KSS (zie Erkenning) voortvloeit is dat je tijdens de opleiding een portfolio bijhoudt. In de portfolio leg je verschillende producten vast en bewijzen van uitgevoerde opleidingsonderdelen.

Producten die je gedurende de 3 jaar vastlegt in je portfolio zijn met name:

 • 2x projectplan
 • 4 x stageplan
 • 4 x stageverslag
 • 5x les + voorbereiding
 • 3x risicoinventarisatie
 • 1x les in een vreemde taal + voorbereiding
 • 5x Talk on the hill + voorbereiding
 • 1x eindwerkstuk + presentatie
 • 6x reflectie praktijkmodule
 • 1x website of ander bewijs van marketing/communicatie
 • 2x presentatie aan externe doelgroep
 • 1x verbetervoorstel module of procedure
 • 2x organiseren en uitvoeren informatiebijeenkomst
 • 2x pieperzoektest
 • 1x reddingsoperatie organiseren + uitvoeren
 • 2x ontwikkelen bergsport product (bv. nieuwe tocht)
 • 1x conditietest
 • Geldig EHBBO-certificaat

> Planning