Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde.

CompetentieOnderwerp
Groepsmanagement– Communicatie
– Gastronomie
– Groepsdynamiek en sociologie
– Psychologie
– Aansprakelijkheid en verzekeringen
Lesgeven– Anatomie en fysiologie
– Animatie
– Didactiek
– Methodolgie
– Motorisch leren
– Pedagogiek
Tochtenmanagement– Materiaalkunde
– Leiderschap
– Navigatie
– Persoonlijke technische vaardigheden
– Tochtenplanning
Risico- en ongevalsmanagement– Lawinekunde
– Ongevallen en noodprocedures
– Eerste hulp en sportgeneeskunde
– Meteorologie
Economie, toerisme en milieu– Geologie
– Geschiedenis en (berg)cultuur
– Marketing
– Bergfauna
– Bergflora
– Toerisme
Reflectie en persoonlijke ontwikkeling– Opbouw en uitbouw ervaring
– Stage

Portfolio

Eén van de eisen die uit de KSS (zie Erkenning) voortvloeit is dat je tijdens de opleiding een portfolio bijhoudt. In de portfolio leg je verschillende producten vast en bewijzen van uitgevoerde opleidingsonderdelen.

Producten die je gedurende de 3 jaar vastlegt in je portfolio zijn met name:

 • 2x projectplan
 • 4 à 6 x stageplan
 • 4 à 6 x stageverslag
 • 8x les + voorbereiding
 • 3x risicoinventarisatie
 • 2x les in een vreemde taal + voorbereiding
 • 8x Talk on the hill + voorbereiding
 • 2x eindwerkstuk + presentatie
 • 6x reflectie en evaluatie
 • 1x website of ander bewijs van marketing/communicatie
 • 2x presentatie aan externe doelgroep
 • 2x verbetervoorstel module of procedure
 • 2x organiseren en uitvoeren informatiebijeenkomst
 • 4x pieperzoektest
 • 1x reddingsoperatie organiseren + uitvoeren
 • 2x ontwikkelen bergsport product (bv. nieuwe tocht)
 • 1x speednavigatie
 • Geldig EHBO-certificaat

> Planning