Inhoud

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde.

CompetentieOnderwerp
Groepsmanagement– Communicatie
– Gastronomie
– Groepsdynamiek en sociologie
– Psychologie
– Aansprakelijkheid en verzekeringen
Lesgeven– Anatomie en fysiologie
– Animatie
– Didactiek
– Methodolgie
– Motorisch leren
– Pedagogiek
Tochtenmanagement– Materiaalkunde
– Leiderschap
– Navigatie
– Persoonlijke technische vaardigheden
– Tochtenplanning
Risico- en ongevalsmanagement– Lawinekunde
– Ongevallen en noodprocedures
– Eerste hulp en sportgeneeskunde
– Meteorologie
Economie, toerisme en milieu– Geologie
– Geschiedenis en (berg)cultuur
– Marketing
– Bergfauna
– Bergflora
– Toerisme
Reflectie en persoonlijke ontwikkeling– Opbouw en uitbouw ervaring
– Stage