Inleiding

De opleiding tot International Mountain Leader (IML) is bedoeld voor gepassioneerde bergsporters met een brede en langjarige ervaring, die zich verder willen ontwikkelen tot bergsportprofessional. De opleiding is na de intake opgebouwd uit modulen en twee verschillende stages. Het zomerdeel en het winterdeel kennen beide een examenmodule. De opleidingsmodulen volgen elkaar op en zijn intensief. De totale contacttijd omvat een kleine 900 uur, verdeeld over ongeveer 3 jaar. Naast praktijk staan ook theoretische onderwerpen en opdrachten op het programma. De theoretische onderwerpen en opdrachten kunnen door middel van zelfstudie voor een aanzienlijk deel thuis worden gerealiseerd. De studielast zal per deelnemer verschillen, en bedraagt gemiddeld circa 5 uren per week. In principe volgt na iedere module een theorietoets. De volgende module mag gevolgd worden na een positief advies van de opleider en/of het behalen van de geplande toetsen.

Tijdens de opleiding zullen alle onderwerpen en opdrachten ontleend zijn aan de toekomstige beroepspraktijk met de bijbehorende kennis, vaardigheden en attitude.

De International Mountain Leader is onderweg in veel verschillende gebieden. Uitgangspunt is dan ook om tijdens de opleiding in veel verschillende gebieden en landen actief te zijn.

Naast de opleidingsmodulen verwachten we dat je zelfstandig op pad gaat/ bent om je ervaring, kennis en vaardigheden te trainen en verder te ontwikkelen. Tijdens deze activiteiten breng je je tochtenlijst en ervaring verder op het gewenste niveau.

Erkenning

De opleiding tot International Mountain Leader (IML) is binnen de kwalificatie structuur sport (KSS) geaccrediteerd, en daarmee nationaal erkend door het ministerie van VWS, als een opleiding op niveau 4. Tevens is NLAIML geregistreerd in het CRKBO-register: Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs. Deze registratie betekent enerzijds een erkenning dat NLAIML voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, en anderzijds dat de opleiding vrij van BTW mag worden aangeboden.

Daarnaast is de opleiding internationaal erkend en geaccrediteerd door UIMLA. UILMA is de internationale koepel van International Mountain Leaders en maakt en bewaakt als zodanig internationale afspraken en kwaliteit van de opleidingen tot IML.

> Inhoud